SUDGTL-ARTICLE-2013-180

Венеция и походите на Владислав Ягело на Балканите: Във: От Никопол до Виена 1396-1683 (= Nikápolytól Bécsig 1396-1683). (Bulgaro-Hungarica 5) (Състав. Христо Матанов, Дьордь Арато)

Александър Николов

2008
Свят. Наука София

Описание: Статия
Език: bul Страници: 69-80 (на унгарски език 223-233)
Ключови думи: История ; Средновековие ; ХV в. ; Балкани ; български земи ; кръстоносни походи ; Владислав Ягело Варненчик ; Венеция ; кореспонденция ; Кондулмерио ; Ян Длугош ; Анали ; Полша
Бележки: В статията се цитира и коментира написаното от полския историк Ян Длугош, който описва детайлно кампанията на Владислав Варненчик в своите „Анали на кралство Полша”. Цитират се и се коментират също няколко писма, датирани от 4 юли 1444 г. Акцентира се на ролята на Венеция и нейната флота в събитията от 1444 г.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 8546

 

 Record created 2013-03-30, last modified 2013-03-30


Fulltext:
Download fulltext
JPG