SUDGTL-BOOK-2013-456

Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX – края на X в.)

Ангел Николов

2006
Парадигма София

Описание: Монография
Език: bul Страници: 355
Ключови думи: История ; Средновековие ; България ; Византия ; ІХ в. ; Х в. ; политическа мисъл ; идеи ; цар ; титла ; Борис ; Симеон ; Йоан Цимисхий ; Михаил ; институции ; Църква ; Покръстване ; култура ; християнство ; християнизация ; политика ; религия
Бележки: Проучването е посветено на политическите идеи в средновековна България от средата на ІХ-Х в. Проследяват се политическите и идеологически аспекти на християнизацията на България през управлението на княз Борис І – Михаил и дейността на Кирило-Методиевите ученици в България (886-893). Разглежда се изграждането и утвърждаването на българската царска институция в контекста на идеологическото, военно-политическото и културното съперничество между България и Византия през управлението на българския цар Симеон I (893-927), основните фактори и насоки в развитието на българската политическа мисъл до завладяването на Източна Българи от император Йоан Цимисхий (927-971) и др.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 7314

 

 Record created 2013-06-04, last modified 2013-06-12


Fulltext:
Download fulltext
JPG