000019718 001__ 19718
000019718 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2014-011
000019718 041__ $$abul
000019718 100__ $$aПротойерей Йордан Попов
000019718 245__ $$aМоите спомени от септемврийските събития 23.ІХ-28.ІХ. 1923 год., станали в гр. Фердинанд и околията
000019718 260__ $$c1931
000019718 260__ $$aФердинанд
000019718 260__ $$bПечатница „Наука” – К. Иванчев
000019718 300__ $$a108
000019718 500__ $$aИзданието съдържа спомени на протойерей Йордан Попов за събитията през септември 1923 г. във град Фердинад (дн. Монтана) и околността. Те са преработени от докладите, правени от него като духовно лице и от записки, свързани с разкази на свидетели на събитията.
000019718 520__ $$aФайлът съдържа изданието „Моите спомени от септемврийските събития 23.ІХ-28.ІХ. 1923 год., станали в гр. Фердинанд и околията” от протойерей Йордан Попов. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 4,64 МВ.
000019718 596__ $$aБиблиотека на ИФ
000019718 6531_ $$aИстория
000019718 6531_ $$aБългария
000019718 6531_ $$aХХ в.
000019718 6531_ $$aСептемврийско въстание
000019718 6531_ $$aсоциалисти
000019718 6531_ $$aкомунисти
000019718 6531_ $$aФердинанд
000019718 6531_ $$aНова българска история
000019718 6531_ $$a1923 г.
000019718 6531_ $$aМонтана
000019718 6531_ $$aСеверозападна България
000019718 6531_ $$aучители
000019718 6531_ $$aземеделци
000019718 6531_ $$aанархисти
000019718 6531_ $$aвойници
000019718 6531_ $$aБерковица
000019718 6531_ $$aЛом
000019718 6531_ $$aМедковец
000019718 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000019718 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/19718/files/SUDGTL-BOOK-2014-011.pdf
000019718 909C0 $$Y1931
000019718 980__ $$aBOOKB44