SUDGTL-BOOK-2014-089

История на международните отношения в най-ново време. Книга втора

Христина Мирчева

2003
Софи-Р София

Описание: Монографията е посветена на проблемите, процесите и повратите в глобалната система на международни отношения от 1960 до 2000 г., на новите модели международни и междудържавни отношения в годините на Студената война и след нея, на най-значимите локални и регионални конфликти, които съпровождат динамичната история на света през XX в. В глобален план са разгледани процесите и противоречията през 60-те годни, Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, новият етап в ядрената надпревара и задълбочаването на конфронтацията Изток-Запад в периода 1975-1985 г., прехода към преодоляването й и краят на Студената война, както и новите характеристики на системата на глобални международни отношения през 90-те години на XX в. Обърнато е специално внимание и на по-важните регионални конфликти като американската война във Виетнам и Индокитай, индийско-пакистанските противоречия, развитието на близкоизточния конфликт, Иранско-иракската война, ситуацията в Персийския залив през 80-те години и кризата, настъпила там през 1990-1991 г.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: Световна история 1960-2000 г., международни отношения, Студена война, регионални конфликти
Бележки: Факултетна библиотека на ИФ, сигн. 3637

 

 Record created 2014-02-22, last modified 2014-02-22


Fulltext:
Download fulltext
JPG