000020115 001__ 20115
000020115 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2014-321
000020115 041__ $$abul
000020115 245__ $$aНота на германското правителство до Югославия
000020115 260__ $$aBerlin
000020115 260__ $$bПечатница Frickert & Co.
000020115 300__ $$a30
000020115 500__ $$aСъдържание: Нота на германското правителство до Югославия, стр. 1; Меморандумъ къмъ нотата до Югославското правителство, стр. 11.
000020115 520__ $$aФайлът съдържа „Нота на германското правителство до Югославия” и „Меморандум към нотата до Югославското правителство”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 1,47 МВ.
000020115 596__ $$a-
000020115 6531_ $$aИстория
000020115 6531_ $$aБалкани
000020115 6531_ $$aСъвременна история на Балканите
000020115 6531_ $$aГермания
000020115 6531_ $$aЮгославия
000020115 6531_ $$aЕвропа
000020115 6531_ $$aВтора световна война
000020115 6531_ $$aУнгария
000020115 6531_ $$aХХ в.
000020115 6531_ $$aСтоядинович
000020115 6531_ $$aТристранен пакт
000020115 6531_ $$aВеликобритания
000020115 6531_ $$aнота
000020115 6531_ $$aдокументи
000020115 6531_ $$aправителство
000020115 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000020115 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/20115/files/SUDGTL-BOOK-2014-321.pdf
000020115 909C0 $$Y-
000020115 980__ $$aBOOKB44