SUDGTL-CARIC-2010-296

Тито приема първомайски парад
Автор: Г Стамболийски
Издание на ЦК на БКП
София
1952

Език: bul Страници: mult. p Ключови думи: политическа карикатура ; Стършел ; Г Стамболийски ; България, 1944-1989 ; социализъм ; комунизъм ; лидери ; пропаганда ; Йосип Броз Тито (1892-1980) ; ФНРЮ ; Югославия ; Тито-Сталин конфликт ; Студена война ; съвременна история ; 1950-1960 ; ХХ век ; образът на Балканския съсед
Ресурси© SUDigital

Абстракт
Политическа карикатура "Тито приема първомайски парад" внушаваща кървавия репресивен характер на режима в Югославия. Публикувана е във вестник "Стършел", 1 май 1952 г., с. 4. Размери на файла 831х1117, 718 МВ.

Note: Политическа карикатура "Тито приема първомайски парад", представяща титовия режим като "кървава антинародна диктатура". Противопоставянето власт-народ в Югославия е сред най-честите внушения, правени от източноевропейските карикатуристи.
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2010-08-27, last modified 2010-08-27


Fulltext:
Download fulltext
JPG